כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר חברת השכרת הציוד המובילה בארץ, רנטליין (RentLine), השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 2. הגלישה והשימוש באתר רנטליין מהווים הסכמה לתנאי השימוש. אנא קראו את תנאים הנ"ל בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלו. חל איסור להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של חברת (RentLine) מראש ובכתב. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.
 3. באתרנו  תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע רב בתחום האירועים,  לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, אך לא רק: הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.
 1. התכנים שבאתר כוללים מידע ופרטים ביחס לנותני שירות ו/או בתי עסק מתחום האירועים. בתי עסק, הספקים ונותני השירות באתר מוצגים במסגרת שת"פ בין חברת RentLine  והתקשורת מולם לא קשורה באף צורה לחברה. החברה מסירה אחריות מכל שירות לקוי, חלקי או לא תקין שיינתן מהספקים המוצגים באתר. במקרים בהם החברה משמשת כגוף מקשר בין הלקוח לבין הספק.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני, לאחר שהסכימו לקבל דיוור במערכת הניוזלטר באתר.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבנה, המראה והשירותים שהאתר מציע, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש. מטבעם, שינויים אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם באתר.
 2. חוות דעת באתר:
 • באתר מתפרסמים מגוון מוצרים להשכרה וחבילות שונות לאירועים עבור לקוחות פרטיים ולקוחות עסקים בניהם מתקנים מתנפחים להשכרה, אטרקציות לאירועים, פטריות חימום ועוד. לשירותכם עומדת אפשרות לפרסום חוות דעת על החבילות והמוצרים השונים להשכרה. חברת RentLine אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לחוות דעת שהועלתה לאתר. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת חוות הדעת והחברה לא תהיה אחראית בנושא זה.
 • החברה רשאית למחוק את חוות הדעת, וכן לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם, ללא הודעה מוקדמת.
 • יובהר, כי נציג מטעם בתי העסק נשוא חוות הדעת יהיה רשאי להגיב לפורום ו/או לחוות הדעת, בכפוף לתנאי השימוש.
 1. קניין רוחני: חברת RentLine הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים. במסגרת הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של החברה נכללים, בין היתר, העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, הן המהותיים והן הצורניים, כל הטקסטים המופיעים בו, שם האתר, שם המתחם של האתר, הרעיון העומד בבסיס האתר וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
 •  אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים, השירותים והלוחות מבלי לקבל את הסכמתה, מראש ובכתב, של החברה.
 • המשתמשים בחוות הדעת מצהירים בזאת כי ככל הידוע להם התכנים המועלים על ידם לפורום ו/או לחוות הדעת אינם מפרים כל דין ואינם מהווים עבירה, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר. כמו כן, המשתמשים מצהירים כי אין בהעלאת התכנים לאתר ו/או לפורום ו/או לחוות הדעת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

9.אבטחת מידע ופרטיות:

 • החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים באופן אישי. כמו כן רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת מסר קצר (SMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.
 • חברת RentLine השכרת ציוד שומרת לעצמה לעדכן את האתר בחבילות השונות באתר ולהוסיף מגוון מוצרים בתחום השכרות  הציוד לאתר.

10. מידע על המוצרים באתר:

בכל דף מוצר תוכלו לקבל מידע מפורט אודות המוצר ואופן הרכבתו והפעלתו והנתונים הטכניים שלו. אנו מליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות והראות השימוש של כל מוצר טרם השכרתו.

לפני כל השכרת ציוד לאירועים מומלץ לוודא את כמות המשתתפים באירוע, מזג האוויר, נקודות חשמל באזור, אזורי סכנה ועוד.

מאחלים לכם גלישה מהנה באתר.

חייגו אלינו וואטסאפ יצירת קשר

  השאירו פרטים

  ויועץ אירועים אישי יחזור אליכם